Emoties
hebben
hun eigen
rationaliteit

Volgens evolutionair psychologen en neurologen zijn emoties geëvolueerde “information processing systems/informatie-verwerkingssystemen”, die ons helpen omgaan met complexe omstandigheden. Binnen organisaties worden ze steeds serieuzer genomen, met name sinds de introductie van de term Emotionele Intelligentie. Inmiddels worden begrippen als ‘motivatie’, ‘betekenis-geving’ en keuzeprocessen’ met elkaar en met ‘emoties’ in verband gebracht. Het project Face Your Emotions, heeft als doel om deze wetenschappelijke kennis in een sneltreinvaart naar organisaties te brengen.

Volgens Face Your Emotions staan emoties centraal bij effectief werken. Zij sturen voortdurend gedrag en motivatie van professionals en bepalen voortdurend beslissingen in organisaties. Emoties geven aan wat als belangrijk wordt gezien en zij zijn te mobiliseren door belangen centraal te stelen en te framen. Dit gebeurt nu al, en het kan nog veel beter door hier bewust van te zijn.

FYE richt zich op drie soorten emotion-based interventies:

Bij EMOTIONS-BASED COACHING worden emotiekaarten gebruikt om ‘in kaart te brengen’ welke emoties en dus welke ‘belangen’ in een situatie spelen. Vanuit het overzicht dat nu ontstaat – in feite geven we zelfbewustzijn ruimte – worden prioriteiten gesteld en wordt een effectieve roldefinitie of mindset ontwikkeld. 

ROLE-BASED TRAINING is een teaminterventie, waarbij met een team, op basis van een gezamenlijke ‘probleemdefinitie’ wordt toegewerkt naar een effectieve rol, bijvoorbeeld om zelf acquisitie te kunnen doen. Deze methode is onder andere gebruikt om software consultants tot sales te brengen; artikel beschikbaar.

EMOTION-EVALUATION is een evaluatieaanpak binnen organisaties, die als doel heeft ‘impliciete kennis’ van medewerkers naar boven te halen. In professionele organisaties zit bij de eigen medewerkers een schat aan informatie over kansen en bedreigingen vanuit de omgeving. Door bij hen meting te verrichten naar wat zij ervaren en hen ‘emotion-vocabulairy’ aan te bieden, komt deze kennis beter ter beschikking van de organisatie.